Kristdemokraterna Finland
Tomas Karf - Kommunalval JakobstadKristdemokraterna(KD)
Kommunalval Jakobstad 2021 - Tomas Karf
  • Namn: Tomas Karf
  • Parti: Kristdemokraterna
  • Röstningsnummer:
  • Läs mer om KDs valprogram här

Hej, mitt namn är Tomas Karf och jag är kandidat i kommunalvalet i Jakobstad för KD. Jag har tidigare jobbat som ungdomsledare och frågor som rör ungdomar och familjer ligger mig varmt om hjärtat. Ungdomars psykiska välmående är idag en stor utmaning som vi tillsammans behöver möta, det är en fråga som jag speciellt vill lyfta och jobba för.

Det jag bygger mina värderingar på kan sammanfattas som: "Att leva som Jesus lär". Det är min strävan i allt i livet, men jag misslyckas ofta.